Recursos

Servei d’Infància i Família

 

Oficina Balear de de la Infància i l’Adolescència (OBIA)

Telèfon 116 111 d’ajuda a la infància

Ajuts per a persones menors d’edat víctimes de violència masclista

Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears.

Atenció ciutadana: Famílies monoparentals

 

Valoració, orientació i seguiment de persones amb discapacitat

Unitat de conductes addictives (UCA): UCA Jove.

Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA)

Fiscalia de Menors

 

Unitat de conductes addictives (UCA): UCA Jove.

Activitats culturals

© 2021 Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca. Tots els drets reservats. | disseny: www.antonialorente.es