Des de la Direcció Insular d´Infància i Família de l´Institut Mallorquí d’Afers Socials s´està realitzant el primer Pla Insular d´infància i adolescència de Mallorca (PIAM). A la fase inicial del Pla s’està duent a terme un diagnòstic participatiu sobre el benestar de la infància i l’adolescència a Mallorca. Ja s’ha recollit informació quantitativa i qualitativa a través d’enquestes realitzades a famílies, entitats, professionals i nens, nenes i adolescents de tota l’illa, acumulant-se més de 4500 participants en aquesta fase. El 26, 27 i 29 de novembre passat es van realitzar a la UIB unes jornades de treball per reforçar i ampliar l’enfocament participatiu d’aquest procés. En aquest tres dies s’ha comptat amb l’ajuda d’entitats, nins, nines i adolescents, i professionals del sector que han pogut compartir i aportar propostes de millora sobre la informació recollida a través de les enquestes ja realitzades. S’espera poder acabar aquesta etapa del procés, la fase de diagnòstic del pla, a finals d’any.