lavanguardia.com

Una exposició més gran a la contaminació atmosfèrica en els primers anys de vida s’associa amb una connectivitat funcional més gran entre diverses regions cerebrals en l’etapa preadolescent, mentre que l’exposició al soroll del trànsit no mostra aquesta associació. Informació completa aquí