El 3 de novembre passat es va realitzar reunió de la Comissió Permanent de l’OIAM presidida per la directora insular d’Infància i Família de l’IMAS, Maria Ángeles Fernández. En aquesta reunió de caràcter ordinari es van revisar i acordar els continguts i propostes que es presentaran al plenari de l’observatori previst per al proper 10 de desembre. Així mateix, els membres de la Comissió Permanent han estat informats de l’estat actual del diagnòstic que s’està fent dins del procés d’elaboració del Pla d’Infància i Adolescència de Mallorca dut a terme per l’IMAS. Els resultats preliminars d’aquest diagnòstic seran presentats al proper ple de l’OIAM.