El passat 22 d’abril, L’IMAS va presentar el diagnòstic per a l’elaboració del seu Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca que ha comptat amb la participació d’infants, adolescents, famílies i professionals del sector a Mallorca. A l’acte, realitzat amb la col·laboració de l’Obra Social i Cultural Sa Nostra, es va presentar el document Mirades cap a la infància i l’adolescència que conté un resum sobre les principals necessitats de la infància, i l’adolescència, i algunes propostes de treball per millorar el seu benestar a l’illa de Mallorca. Més informació aquí